Arkisto

Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa – opiskelu täydessä vauhdissa

21.11.2017

Tuuve- ja Monni Online -hankkeissa Otavan Opisto ja Valteri-koulu luovat sekä verkko-opetusta että lähitukea sisältäviä opiskelupaketteja perusopetuksen päättövaiheen erityistilanteita varten. Tänä syksynä hankkeissa on päästy tositoimiin, kun ensimmäiset oppilaat ovat aloittaneet opintonsa.

Aina ei opiskelu omassa koulussa, perinteisessä lähiopetuksessa suju tai ole mahdollista. Tuuve- ja Monni Online -hankkeissa kehitetään tuetun verkko-opetuksen malleja tilanteisiin, joissa opiskelu omassa koulussa ei onnistu ja nuori on vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta tai jatko-opintopaikkaa.

Syksyn aikana hankkeissa on päästy tositoimiin, kun ensimmäiset oppilaat ovat aloittaneet opintonsa. Tällä hetkellä hankkeissa on mukana yhteensä n. 50 nuorta ympäri Suomen. Alkusyksyyn kuului mm. tutustumista verkko-opiskeluun. Oppilaat ja opettajat käyttävät Otavan Opiston verkko-oppimisympäristöä Muikkua, joka tarjoaa kaikki tarvittavat työkalut ohjaus- ja opetustyöhön verkossa mukaan lukien sähköiset oppimateriaalit.

Oppilaat opiskelevat Otavan Opiston Nettiperuskoulun kursseilla ryhmissä sekä myös itsenäisesti. Pääosa aineenopetuksesta tulee Otavan Opistolta. Saara Kotkaranta on syksyn aikana opettanut oppilaille matematiikkaa.
“Monen oppilaan kanssa on syntynyt pysyviä sosiaalisen median yhteydenpitokanavia: yhden kanssa kirjoittelen WhatsAppissa kuulumisia, toinen jakaa matematiikan tehtäviään Google Drivessa, kolmas lähettää skannaamiaan kuvia kouluvihosta sähköpostilla. Nykynuoret ottavat luontevasti uusia, kulloiseenkin tilanteeseen sopivia välineitä käyttöönsä.”, Kotkaranta kertoo.

Valteri-koulu järjestää myös osan opetuksesta, mutta sillä on iso rooli hankkeiden koordinoijana: Valteri-koulu ohjaa vanhemmat ja oppilaat eri toimintamalleihin. Tukitoimissa otetaan aina huomioon oppilaan tarpeet ja opiskelupaketti räätälöidään niiden mukaan.

Monni Online -hanke toimii Etelä- ja Pohjois-Savossa. Toiminnan ensimmäiset askeleet on otettu vuonna 2014, kun seitsemän oppilasta aloitti pilottioppilasryhmässä. Jo pelkästään Monni Online -hankkeen toiminta-alueella on havaittavissa kova kysyntä tuetun oppimisen mallille, joka mahdollistaa perusopetuksen päättövaiheen opintojen viimeistelyn verkko-opintoina.
“Viikoittain nuorten huolissaan olevat vanhemmat ottavat yhteyttä ja kysyvät, vieläkö heidän lapsensa voisi päästä mukaan. Valitettavasti mukaan eivät mahdu kaikki sellaiset, joilla olisi tarvetta tuetulle verkko-opetukselle.”, Nettiperuskoulun vetäjä Annukka Manninen kertoo.

Tuuve-hanke toimii valtakunnallisesti eli oppilaat ovat eri puolilta Suomea. Mukana on ensimmäisenä lukuvuotena neljä pilottikuntaa ja lisäksi yksittäisiä oppilaita ympäri Suomen. Tuuve-hankkeen kautta tavoitellaan vakiintuneita malleja, joiden mukaan toimitaan kun havaitaan, että oppilas tarvitsee erityistukea. Tulevaisuuden tavoitteena on siis tarjota Nettiperuskoulun kautta valmiita paketteja, joiden avulla perusopetuksen päättövaiheessa oleva oppilas saa käteensä perusopetuksen päättötodistuksen.

Kuva havainnollistaa tuetun verkko-opetuksen mallia ja siihen kuuluvia osa-alueita. Otavan Opisto tarjoaa tässä mallissa verkko-opetuksen osuuden.


Lue lisää hankkeiden verkkosivuilta:
http://www.tuuve.fi/
https://monnionlinefi.wordpress.com/

Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa – opiskelu täydessä vauhdissa
Tuuve- ja Monni Online -hankkeissa Otavan Opisto ja Valteri-koulu luovat sekä verkko-opetusta että lähitukea sisältäviä opiskelupaketteja perusopetuksen päättövaiheen erityistilanteita varten. Tänä syksynä hankkeissa on päästy tositoimiin, kun ensimmäiset oppilaat ovat aloittaneet opintonsa.
21.11.2017
Robert Brusila valmistui Nettiperuskoulusta 20-vuotiaana
Robert Brusila valmistui Nettiperuskoulusta keväällä 2017 kolmen vuoden uurastamisen jälkeen.
16.08.2017
75-vuotias Leevi Hietanen valmistui Nettiperuskoulusta alle vuodessa
Leevi Hietanen, 75, aloitti opintonsa Otavan Opiston Nettiperuskoulussa kesällä 2016. Tasan 9 kuukautta myöhemmin hän oli suorittanut kaikki tarvittavat opinnot ja hänelle ojennettiin peruskoulun päättötodistus lämpimien onnittelujen saattelemana.
24.04.2017
Työpajan ja Nettiperuskoulun yhteistyö tuottaa hedelmää
Nettiperuskoulu ja Pielaveden nuorten työpaja Monitaitoset Ry ovat tehneet useamman vuoden yhteistyötä, jotta peruskoulun keskenjättäneet nuoret saisivat perusopetuksen päättötodistukset kouraan. Tässä tavoitteessa on onnistuttu hyvin.
17.03.2017
Yksittäisiä kursseja joustavasti verkossa
Aineopiskelijana voit esimerkiksi täydentää opintojasi tai opiskella harrastuksena.
17.02.2017
Miten rakennetaan teksti vaiheittain? Millaista on luotettava tieto ja mistä sitä saa?
Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastaukset juuri julkaistulta Nettiperuskoulun äidinkielen kurssilta
14.10.2016
Nettiperuskoulu esittäytyy
Katso tai lue juttu Ylen kanavalta
22.08.2016
Tuettua verkko-opiskelua perusopetuksen päättövaiheessa
Nettiperuskoulu on mukana Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin Monni-hankkeessa
19.05.2016