Osuuskunta

Otavan Opiston Osuuskunta

Otavan Opiston Osuuskunta on oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen yhteisö, joka tuo maailmassa tapahtuvat muutokset oppimisen sisältöihin ja menetelmiin. Koulutamme, tutkimme, kokeilemme ja luomme uutta. Edistämme avoimen, aktiivisen kansalaisyhteiskunnan kehittämistä. 
Osuuskunnalla on 20 jäsentä, kaikki oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen osaajia. Mukana on kansalaisjärjestöjä, yrityksiä sekä oppimisen ja koulutuksen tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita eri puolilta Suomea. Osuuskunta on perustettu vuonna 2009. 
Osaamistamme ovat erityisesti aktiivinen kansalaisuus ja sen kehittäminen,  tietoteknologia opetuksessa ja oppimisessa, uudet pedagogiat, tulevaisuusajattelu ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät. Järjestämme näihin liittyviä kursseja, työpajoja ja koulutusta. Olemme mielellämme mukana erilaisissa oppimisen ja osaamisen tulevaisuutta koskevissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Osakkaiden osaamisalueet tukevat ja täydentävät toisiaan. Osuuskunta yhdistelee niistä avoimia ja yhteisöllisyyttä edistäviä palveluita, joita käyttävät mm. opetus- ja koulutusalan ammattilaiset, kuntien työntekijät, järjestöaktiivit - ja kaikki oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen kehittämisestä kiinnostuneet.  Ole mukana!

Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!