Maahanmuuttajakoulutus

Otavan Opiston koulutukset maahanmuuttajille

  • Tervetuloa opiskelemaan (suomeksi)
  • خوش آمدين به مدرسه (persiaksi)
  • Ku soo dhawada waxbarashada (somaliaksi)
  • Murakaza neza kwiga (kinyarwandaniksi) 
  • ЛАСКАВО ПРОСИМО НА НАВЧАННЯ (ukrainaksi)
  • ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА УЧЕБУ (venäjäksi)
  • Arciba barittoh (afariksi) 
  • We welcome you to study at our school (englanniksi)

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheessa opiskellaan peruskouluopiskelussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Lisäksi harjoitellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, matematiikka, englanti, historia, yhteiskuntaoppi ja ympäristöoppi. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Opintojen jälkeen voi hakea aikuisten perusopetukseen (=monikulttuurinen peruskoululinja).
Opintojen laajuus on vähintään 25 kurssia.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Ensimmäinen hakukierros päättyy 15.5.2017. Toinen hakukierros mahdollisille vapaille paikoille päättyy 15.7.2017.
HAE TÄSTÄ

Monikulttuurinen peruskoululinja

Monikulttuurisella peruskoululinjalla täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka, maantieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi. Opintoihin kuuluu myös oppilaanohjausta sekä kulttuuriin ja viestintään liittyviä aineita. Keskeinen asema on kielitaidon kohentamisella ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämisellä.

Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma siten, että opiskelija voi suorittaa tarpeidensa mukaan sekä peruskoulun että lukion kursseja. Näin pyritään rakentamaan siltaa, joka helpottaa siirtymistä peruskoulusta jatko-opintoihin.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Asuntolassa asuvilta peritään 100 euron avainpantti, joka palautetaan lukuvuoden päätyttyä. Yli 17-vuotias on oikeutettu opintotukeen. Vaihtoehtoisesti yli 17-vuotias, Suomessa alle 3 vuotta asunut maahanmuuttaja voi hakea kotoutumistukea oman kotipaikkakuntansa TE-toimistosta.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on 16 vuoden ikä syyslukukauden loppuun mennessä. Lisäksi edellytetään joko perusopetuksen oppimäärän suorittamista tai peruskoulutasoisia opintoja sekä riittävää suomen kielen taitoa. 

Hakeminen

Monikulttuuriselle peruskoululinjalle haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ensimmäinen hakukierros päättyy 15.5.2017. Toinen hakukierros mahdollisille vapaille paikoille päättyy 15.7.2017.
HAE TÄSTÄ

LUVA - lukioon valmentava koulutus maahanmuuttajille

Lukioon valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille, joiden tavoitteena on lukio-opinnot. Koulutus tukee opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ja parantaa hänen mahdollisuuksiaan selviytyä lukio-opinnoista.

Koulutus on yhden lukuvuoden pituinen ja laajuudeltaan vähintään 25 kurssia.

Opintojen rakenne

Oppiaine ja aineryhmä Pakolliset kurssit
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 10
Muut kielet 3
Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot 2
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2
Opinto-ohjaus 2
Valinnaiset opinnot 6
Yhteensä 25


Kustannukset

Opiskelu, ruokailu koulupäivinä ja asuminen opiston asuntolassa ovat opiskelijoille maksuttomia. Asuntolapaikat on ensisijaisesti varattu ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille. Yli 17-vuotias opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Mahdollista kotoutumistukea voi tiedustella kotipaikkakunnan TE-toimistosta.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen voi hakea maahanmuuttaja tai vieraskielinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän ja jolla on riittävä suomen kielen taito.

Hakeminen

Elokuussa 2017 alkavaan LUVA-koulutukseen haetaan kevään yhteishaun jälkeen 19.5.–21.7.2017.
HAE TÄSTÄ

Lisätietoja koulutuksista antavat

Anna-Maria Suora
monikulttuurisen peruskoululinjan vetäjä
anna-maria.suora@otavanopisto.fi
044 794 3515

Ulla Pakkanen
044 794 5029
ulla.pakkanen@otavanopisto.fi

Otavan Opiston toimisto
044 794 3552
info@otavanopisto.fi

Esitteet


Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!