Maahanmuuttajakoulutus

Otavan Opiston koulutukset maahanmuuttajille


Otavan Opiston Maahanmuuttajakoulutukset koostuvat kolmesta eri linjasta. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan peruskoulussa tarvittavia tietoja ja taitoja. Monikulttuurisella peruskoululinjalla eli Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnoissa täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Luva eli lukioon valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille, joiden tavoitteena on lukio-opinnot.

  • Tervetuloa opiskelemaan (suomeksi)
  • خوش آمدين به مدرسه (persiaksi)
  • Ku soo dhawada waxbarashada (somaliaksi)
  • Murakaza neza kwiga (kinyarwandaniksi) 
  • ЛАСКАВО ПРОСИМО НА НАВЧАННЯ (ukrainaksi)
  • ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА УЧЕБУ (venäjäksi)
  • Arciba barittoh (afariksi) 
  • We welcome you to study at our school (englanniksi)

koulutus maahanmuuttajille otavan opistolla


 

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan peruskoulun tietoja ja taitoja.  Lisäksi harjoitellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja.  Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, matematiikka, englanti, historia, yhteiskuntaoppi ja ympäristöoppi.  Opinnot kestävät yhdestä kahteen lukuvuotta.  Alkuvaiheen opinnoissa on vähintään 38 kurssia, ja niiden jälkeen voit hakea aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen (= Monikulttuurinen peruskoululinja).  


Hakeminen

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin voi hakea, jos suomen kielen taidot ja tiedot eri oppiaineista eivät vielä riitä aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintoihin.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Ensimmäinen hakukierros päättyy 31.5.2018. Toinen hakukierros mahdollisille vapaille paikoille päättyy 15.7.2018.

Maahanmuuttajakoulutuksen hakulomake (Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus)


 

Aikuisten perusopetuksen päättövaihe - Monikulttuurinen peruskoululinja


Aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa täydennetään peruskoulun oppimäärää ja vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Opinnot kestävät yhdestä kahteen lukuvuotta. Opiskeltavia aineita ovat mm. suomi toisena kielenä, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, maantieto sekä historia ja yhteiskuntaoppi. Opintoihin kuuluu myös opiskelijanohjausta ja työelämään tutustumista sekä kulttuuriin ja viestintään liittyviä aineita. Keskeinen asema on kielitaidon kohentamisella ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämisellä.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma hänen tarpeittensa mukaan. Näin rakennetaan siltaa, joka helpottaa siirtymistä peruskoulusta jatko-opintoihin.


Kustannukset

Opiskelu on maksutonta. Asuntolassa asuvilta peritään 100 euron avainpantti, joka palautetaan lukuvuoden päätyttyä. Yli 17-vuotias on oikeutettu opintotukeen. Vaihtoehtoisesti yli 17-vuotias, Suomessa alle 3 vuotta asunut maahanmuuttaja voi hakea kotoutumistukea oman kotipaikkakuntansa TE-toimistosta.


Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä syyslukukauden loppuun mennessä. Lisäksi edellytetään perusopetuksen alkuvaiheen opintoja sekä riittävää suomen kielen taitoa.


Hakeminen

Päättövaiheeseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ensimmäinen hakukierros päättyy 15.5.2017. Toinen hakukierros mahdollisille vapaille paikoille päättyy 15.7.2017.

Maahanmuuttajakoulutuksen hakulomake (Aikuisten perusopetuksen päättövaihe)

 

LUVA - lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille


Lukioon valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille, joiden tavoitteena on lukio-opinnot. Koulutus tukee opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ja parantaa hänen mahdollisuuksiaan selviytyä lukio-opinnoista.

Koulutus on yhden lukuvuoden pituinen ja laajuudeltaan vähintään 25 kurssia.


Opintojen rakenne

Oppiaine ja aineryhmä Pakolliset kurssit
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 10
Muut kielet 3
Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot 2
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2
Opinto-ohjaus 2
Valinnaiset opinnot 6
Yhteensä 25Kustannukset

Opiskelu, ruokailu koulupäivinä ja asuminen opiston asuntolassa ovat opiskelijoille maksuttomia. Asuntolapaikat on ensisijaisesti varattu ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille. Yli 17-vuotias opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Mahdollista kotoutumistukea voi tiedustella kotipaikkakunnan TE-toimistosta.


Pääsyvaatimukset

Koulutukseen voi hakea maahanmuuttaja tai vieraskielinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän ja jolla on riittävä suomen kielen taito.


Hakeminen

Elokuussa 2018 alkavaan LUVA-koulutukseen haetaan kevään yhteishaun jälkeen 22.5.–24.7.2018.

Maahanmuuttajakoulutuksen hakulomake (LUVA)
 
Lisätietoa maahanmuuttajakoulutuksista:
 

maahanmuuttajakoulutukset@otavanopisto.fi

Anna-Maria Suora
monikulttuurisen peruskoululinjan vetäjä
anna-maria.suora@otavanopisto.fi
044 794 3515
Ulla Pakkanen
044 794 5029
ulla.pakkanen@otavanopisto.fi
Otavan Opiston toimisto
044 794 3552
info@otavanopisto.fi


 
Maahanmuuttajakoulutusten esitteet